Etiologie katastrofy: systém je nastaven tak, že maximálně usnadňuje vzestup bezskrupulózním akademickým mafiánům

Jedním z nejzajímavějších aspektů epidemie je, kolik vzdělaných lidí, odborníků a intelektuálů – tedy lidí, kteří se živí myšlením – propadlo totální ztrátě soudnosti. Byly napsány stovky komentářů o tom, proč k tomu došlo. Já se stále vracím k textu Výměna zdvořilostí, ve kterém jsem zveřejnil svoji (lehce vyhrocenou) emailovou diskusi s Václavem Hořejším o očkování těhotných. Poslední odstavec tohoto textu zde cituji:

Václav Hořejší dělá všechno správně: Drží se názorů odborníků na danou problematiku a cituje ze stanovisek odborných společností. Já dělám taky všechno správně: Procházím původní data a dělám z nich závěry v souladu s Evidence Based Medicine. Přesto často dojdeme k opačným závěrům. Co s tím budeme dělat?

Čas mezitím postoupil a oba výše zmíněné přístupy vedou k ještě dramatičtějším rozdílům. Můj předchozí text na inFakta.cz dokazuje, že na základě dat z provedených registračních studií by mělo být očkování dětí mRNA vakcínami proti covidu okamžitě zastaveno. Přesto drtivá většina veřejně vystupujících českých lékařů tvrdí opak. Jak je to možné? Troufám si tvrdit, že je to přesně z toho důvodu, který poctivě přiznává Václav Hořejší – zkrátka věří autoritám, studie nečtou a na data se nedívají a jsou přesvědčeni, že regulatorní orgány (FDA, CDC, EMA, …) rozhodují správně. Pokud CDC jednomyslně schválilo zařazení mRNA vakcín do doporučeného očkovacího schématu dětí, není přece možné, aby neměli důkazy, že benefity převyšují riziko. A pokud nějaký obskurní nehabilitovaný pisálek z bezvýznamné východoevropské univerzity tvrdí opak, pak se v lepším případě plete a v tom horším lže.

Co když je ale chybný ten základní předpoklad – že na vysokých pozicích vědeckého establishmentu sedí kvalifikovaní, slušní a odpovědní lidé? Shodou okolností mám již 15 let to štěstí na Univerzitě Palackého v Olomouci pozorovat, jak taková vědecká elita v současném systému „standardní západní vědy“ vzniká. A chci se s vámi podělit o zásadní zkušenost: Systém je již nejméně jednu generaci nastaven tak, že maximálně usnadňuje vzestup bezskrupulózním akademickým mafiánům.

Univerzita Palackého se již třetím rokem otřásá v základech kvůli své neschopnosti řešit patrně největší skandál s falšováním vědeckých dat v novodobé historii české vědy. Celý kolotoč začal v roce 2018, kdy se znovu otevřela kauza zfalšovaného článku autorského kolektivu vedeného Radkem Zbořilem, který vyšel v prestižním časopise JACS roce 2007. Článek je dnes již stažen a nikdo z autorského týmu již nepopírá, že byl záměrně zfalšovaný (jenom se pánové nemohou dohodnout, kdo že jej zfalšoval). Zajímavé ovšem bylo, že na falsum veřejně upozornil již v roce 2013 při obhajobě své dizertační práce doktorand Čeněk Gregor. Upozornil na to celou komisi, ve které seděl výkvět české vědy: Nejcitovanější český chemik Pavel Hobza, budoucí držitel několika ERC grantů Michal Otyepka či nestor analytické chemie Zdeněk Trávníček. Komise v zápisu oficiálně přiznává, že doktorand na falšování dat upozornil! A tak ho vyhodili a podepsali se do protokolu. Pokud si chcete přečíst šílený zápis o této obhajobě, běžte sem a vyhledejte podle příjmení kvalifikační práci Čeňka Gregora. Členové komise dodnes (v rozporu s textem protokolu) trapně mlží, že prý nerozuměli tomu, co jim Gregor říká. 

Zcela charakteristické je, že když Etická komise UP v roce 2019 (ten šest let po vyhození Gregora ze studia) konečně konstatovala, že článek byl skutečně zfalšovaný, Radek Zbořil podnikl na jejího předsedu natolik nevybíravý veřejný útok, že tento znechuceně rezignoval. Celou tuto smutnou historii si můžete přečíst zde a zaznamenat, kdo byl v té době rektorem, jenž stál pevně na straně falsifikátorů dat proti vlastní etické komisi – současný náměstek ministra školství Jaroslav Miller.

Od té doby se v týmu Radka Zbořila objevilo několik dalších zfalšovaných publikací. Hrůzostrašnou historku o tom, jak se zfalšovaný článek v Nature Communications narychlo nahrazoval zfalšovanou opravou si můžete přečíst tady. Další a další kauzy spojené stále se stejnými lidmi z olomouckého nanocentra jsou zdokumentovány na dŽurnálu, který za dobu své existence shromáždil několik set článků o falšování dat (ale i jiných nepravostech) nejen na olomoucké univerzitě, ale v celém českém akademickém prostředí.

Podstatné je, že hlavní aktéři tohoto masivního skandálu nejen že nikdy nepřiznali sebemenší pochybení, ale dali si záležet na tom, aby každý, kdo proti nim veřejně vystoupí, byl co nejviditelněji zlikvidován. Podávali trestní oznámení za pomluvy, šikanózní podněty k etickým komisím, najímali drahé právníky a tajně nahrávali své oponenty. Svým bezohledným postupem tato akademická mafie rozvrátila téměř celou samosprávu Univerzity Palackého. Za čtyři roky od začátku vyšetřování zfalšovaných publikací však UP není blíže nějakému řešení. Spíše naopak – autoři zfalšovaných publikací dostali od UP samostatný ústav CATRIN, kde pod ochranou (již druhého!) rektora pokračují ve své „excelentní“ činnosti. Pro jistotu (kdyby to na UP náhodou nevyšlo) si sehnali druhé a třetí úvazky na jiných vysokých školách a na ústavech akademie věd. Z peněz daňových poplatníků si nechají vyplácet mnohamilionové mzdy (olomoucký rekord je skoro 600 tisíc měsíčně) a jsou příjemci stamilionových grantů. Na ministerstvu školství mají pevného spojence v osobě bývalého rektora Millera. Jediný, kdo na půdě UP brání integritu vědy, je Přírodovědecká fakulta a její orgány. Jako třešničku na tomto otráveném dortu dodávám, že děkan Přírodovědecké fakulty Martina Kubala byl právě proto, že nechtěl zavírat oči nad falšováním dat, před několika týdny rektorem nezákonně propuštěn z práce – krátce poté, co se rektor sešel s Radkem Zbořilem. Rektor se sice po několika týdnech nechal přesvědčit, že jeho krok byl nezákonný a výpověď vzal zpět, dodnes se však nevzdal pokusu děkana odvolat. 

Pokud vám celá tato historie přijde naprosto neuvěřitelná a nemůžete pochopit, jak mohou lidé, kteří jsou podepsaní pod zfalšovanými výsledky a chovají se výše popsaným způsobem, stát na špici českého vědeckého establishmentu a nemilosrdně likvidovat své oponenty, tak toho o české vědě víte málo. Co když tito lidé obsadili i uzlové body české koronavirové response? Je například zajímavé, že Marián Hajdúch – ředitel olomouckého centra translační medicíny, člen iniciativy Sníh a velký zastánce restriktivních opatření během epidemie – je spolupodepsaný na stanovisku kolegia ředitele vysokoškolského ústavu CATRIN, které naprosto bezskrupulózně tvrdí, že k žádnému falšování dat nikdy nedošlo [1]. Nedávno ministerstvo školství schválilo obří projekt Národního ústavu výzkumu rakoviny. A že nevíte, kdo je jedním ze tří ředitelů – Marián k žádnému falšování nedošlo Hajdúch. A kdo je v miliardovém projektu zapojen? Vysokoškolský ústav CATRIN s vědeckým ředitelem Radkem Zbořilem.

FOTO: Pixabay

Když si nedávno PR tým CATRIN objednal dezinformační článek na serveru seznam.cz (proti němuž se dokonce ohradil i rektorát, který jinak stojí na straně CATRIN), překvapivě se v článku na podporu naší akademické mafie nevyjadřoval nikdo jiný než Jan Konvalinka, další z kapitánů české koronavirové response.

Celou tuto dlouhou a smutnou historii uvádím proto, abychom si uvědomili, jací lidé obsadili uzlové body českého vědeckého establishmentu. A to laskavé čtenáře upozorňuju, že mám trochu přehled pouze po té části akademické chobotnice, jejíž chapadla obtáčejí olomouckou univerzitu. Jak moc si můžeme být jistí, že vědecké špičky zastoupené v důležitých regulatorních orgánech (CDC či FDA) nefungují podobně? Ještě stále vám připadá naprosto vyloučené, aby regulatorní orgány hodnotily zcela jiná kritéria, než je účinnost či bezpečnost vakcín? Nepřipadá vám například podezřelé, že drtivá většina rozpočtů těchto regulatorních orgánů pocházípharma byznysu?

Čím dříve ztratí tato společnost iluze o akademickém establishmentu, který obsazuje klíčové pozice v regulatorních orgánech, tím blíže budeme nějakému poučení z této kolektivní koronavirové ztráty soudnosti. Do té doby doporučuju pečlivě, nezávisle a samostatně hodnotit data vlastní hlavou.

[1] Zápis z kolegia ředitele CATRIN ze dne 22. 6. 2021