Zveřejňujeme všechny doposud neveřejné dokumenty k vakcinaci dětí 12+. Přečtěte si, o čem ministerstvo mlčí

V návaznosti na předchozí článek, který si přečetlo na webu online magazínu inFakta.cz více než sto tisíc čtenářů, zveřejňujeme všechny dosud neveřejné dokumenty z procesu povolování očkování dětí – tedy povolování posilujících dávek mRNA vakcín dětem ve věku dvanáct a více let. Jde o dokumenty, které byly pořízeny během několikaměsíční investigace k tomuto tématu.

Kromě rozhodnutí ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09), který toto očkování mRNA vakcínami Pfizer/BioNTech povolil – „pustil“ mezi veřejnost, zůstávaly dokumenty očím veřejnosti skryty.

Ta proto jen velmi obtížně může rozhodovací proces, například k povolování vakcín dětem, kontrolovat. 

Všechny informace redakce inFakta.cz sbírala a ověřovala dotazováním ministerských úředníků a na základě žádostí o zveřejnění dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím.

Jak to bylo?

Dne 21. ledna 2022 vydává ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za ministerstvo zdravotnictví protiepidemické opatření. Oficiálně jím povoluje použití přípravků Comirnaty (Pfizer/BioNTech) pro vakcinaci dětí 12+ třetí dávkou.

V tomto dokumentu Válek tvrdí, že plošná vakcinace dětí třetími, posilujícími dávkami Pfizer/BioNTech, pomůže řešení epidemiologické situace v České republice. Tvrdí, že jde o ochranu veřejného zdraví. V tomto dokumentu je pouze stručná zmínka o tom, že nejvyšší regulátor bezpečnosti – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), toto neschválil, takovou vakcinaci dětí nedoporučil. 

Dokument 1

„Na základě dosud známých a výše uvedených dat nelze doporučit v souladu s medicínou založenou na důkazech podání posilovači dávky vakcíny Comirnaty pro populaci od 12 do 15 let. Poměr přínosů a rizik pro booster dávku pro tuto populaci prozatím není známý.“

Podle Ireny Storové se ještě nestalo, že by ministerstvo zdravotnictví stanovisko SÚKLu, který za bezpečnost léčiv, tedy i vakcín, ručí, obešlo. 

Dokument 2

Ministerstvo to sice udělat může podle zákona o léčivech, avšak mělo by prokázat, že má vlastní risk/benefit analýzy, které prospěšnost a bezpečnost vakcinace potvrzují. Toto zdůvodnění by mělo stát v samotném vydání protiepidemického opatření z 21. ledna 2022. Žádné takové zdůvodnění v něm však není. Je v něm pouze uvedeno, že se ministerstvo opřelo o doporučení České vakcinolvogické společnosti.

 

Jak je zřejmé, tak ani v samotném doporučení vakcinolvogické společnosti risk/benefit analýzy vakcinace posilujícími dávkami dětí Pfizer/Biontech nejsou.

Dokument 3

Redakce proto chtěla vědět, proč a na základě čeho ministr zdravotnictví o této vakcinaci dětí rozhodl, který ministerský úředník povolení této vakcinace navzdory nesouhlasu SÚKLu vypracoval. Tyto informace jsou uloženy ve spisu odboru ochrany veřejného zdraví. Kabinet ministra je ale nechce zpřístupnit. Poskytuje pouze tzv. spisový arch. Z něj lze vyčíst, že ve spisu skutečně žádné analýzy, data a o bezpečnosti a prospěšnosti vakcinace nejsou.

Mluvčí ministra zdravotnictví se k věci odmítá vyjadřovat, taktéž samotný ministr Vlastimil Válek. Premiér Petr Fiala vzkazuje po svém mluvčím, že ministru zdravotnictví Válkovi věří, že rozhodl v souladu se zákonem a se zdravím dětí nehazarduje: „Nadále platí, že pan premiér má důvěru k ministrovi zdravotnictví a respektuje doporučení jeho odborného aparátu.“

Ze spisového archu ministerstva je však zřejmé, že před povolením vakcín Pfizer/Biontech měl ministr Válek pouze a jenom negativní stanovisko SÚKLu a doporučující dopis České vakcinologické společnosti, podepsaný Romanem Chlíbkem. Nutno říci, že vakcinologická společnost jako soukromoprávní spolek, stejně jako Roman Chlíbek nenese za svá doporučení žádnou trestně-právní odpovědnost. 

Který úředník je odpovědný

Chceme proto vědět, který úředník je vypracování povolení této vakcinace dětí odpovědný. Podle odpovědí na žádosti o informace dle zákona 106 shazuje vedení ministerstva odpovědnost na ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Jana Marounka. Uprostřed prázdnin získáváme dosud utajený dokument ze spisu ministerstva. Stojí v něm, že někteří ministerští úředníci odmítli očkování dětí posilujícími dávkami mRN vakcín Pfizer/BioNTech povolit. Zejména se v něm však píše, že pokyn k ignorování negativního stanoviska SÚKLu a vypracování povolení vakcinace dal samotný ministr Vlastimil Válek.

Dokument 4

K pokynu, který měl dostat tehdejší ředitel ochrany veřejného zdraví, se Jan Marounek vyjádřit nemůže. Koncem léta měl vážnou dopravní nehodu a dosud je ve vážném stavu hospitalizován. 

Na čí zadání tedy ministr Válek vakcinaci povolil? Dle zákona 106 požádala redakce o zpřístupnění zápisů Centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví. Jak ukazuje interní mailová komunikace vysoko postavených úředníků, chtěl ji rezort utajit. Ze dvou zápisů CŘT nyní vyplývá, že vakcinaci dětí ani sám ministr Válek původně povolit kvůli SÚKLu nechtěl. Požadoval ji a u ministra prolobboval profesor Roman Chlíbek, předseda vakcinologické společnosti.

Nyní lobbuje podle informací online magazínu inFakta.cz za vakcinaci vakcinaci dětí ve věku 6 měsíců až 5 let. Na zveřejnění těchto a dalších informací ze zápisů Centrálního řídícího týmu ministerstva zdravotnictví pracujeme.