Ředitelka kanceláře ministra: Informace o očkování dětí je neveřejná

„Informace vám neposkytneme,” říká Daniela Kobilková, ředitelka kanceláře ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Ten svým mimořádným opatřením letos v lednu obešel rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiva, který plošné očkování dětí třetí dávkou neschválil kvůli možným zdravotním rizikům.

Proč jsou informace o rozhodování ministerstva neveřejné?

Pokud nejste přímým účastníkem řízení, tak zákon 106 na to nelze uplatnit. To rozhodnutí je podle správního řádu. Pokud chcete informace nebo nahlédnout do spisu, tak to se řídí správním řádem.

Chci jen informace k tomu rozhodovacímu procesu, který proběhl.

Jestli jste si všimla, tak v tom mimořádném opatření, kterým se očkování dětí třetí dávkou umožnilo, je v odůvodnění zmíněno, že SÚKL k tomu vydal negativní, nedoporučující stanovisko, kdežto Česká vakcinologická společnost to doporučila.

Vakcinologická společnost není ze zákona kompetentní ani odpovědná. Odpovědnými jsou úředníci ministerstva, kteří to povolují.

To ano.

Proto mne zajímá, kteří ministerští úředníci očkování dětí vyřizovali, připravili ministrovi k povolení a na základě čeho?

Tak rozhodl pan ministr. Tím, že vydal to mimořádné opatření.

A na základě čeho ministr rozhodl? Pokud ze SÚKL přišlo NE, že očkování dětí třetí dávkou může být riziko, tak předpokládám, že ministerští úředníci se s tím nějak vypořádali. Měli důkaz o opaku, o bezpečnosti. Data, vědeckou studii?

Žádná studie není.

Ne, žádná studie ve spisu není.

Daniela Kobilková

Žádná studie není?

Ne, žádná studie ve spisu není.

Na základě čeho tedy ministerští úředníci rozhodli o tom, že jsou ty posilující dávky vakcín pro děti bezpečné, že mimořádné opatření lze vydat?

Je to ve zdůvodnění toho mimořádného opatření.

Není tam nic právě. Kdo z úředníků to očkování schvaloval?

Je to bezpečné, protože to povolila EMA..

EMA v době, kdy to ministerstvo povolovalo, žádné schválení nevydala. (EMA až 24. února informovala, že je možné podání třetí dávky dětem starších dvanácti let. Nikoli však plošně, pouze v případech, kdy je to dle posouzení lékaře potřeba a přínosné pro daného jedince, pozn. red.)

Já vám rozumím, ale pracuji se stošestkou v tuhle chvíli…

Tady je závazné nedoporučující stanovisko SÚKL a mě zajímá, kdo z úředníků doporučil ministrovi…

My vám nemusíme, tedy nemůžeme informace poskytnout, pokud nejste účastník řízení. Zkuste napsat právní rozklad.

Píšete, že musím prokázat veřejný zájem? Vždyť rozhodnutí ministerstva je veřejné rozhodnutí.

Musíte o ty informace požádat jiným způsobem

Vakcinace v Maďarsku. | FOTO: EPA-EFE/Tamas Vasvari

Jakým způsobem? Všechny žádosti o informace zamítáte.

Já nevím, možná nějaká analýza proběhla na centrálním řídícím týmu, zápisy z toho ale nemáme…

Samo ministerstvo zdravotnictví publikovalo rozhodnutí, ve kterém zmiňuje nesouhlasné stanovisko SÚKL. Relevantní argumenty pro vydání toho rozhodnutí chybí. Proto ověřuju zdroje informací, ze kterých ministerstvo při svém rozhodování vycházelo a zda byl dodržen postup dle platné legislativy?

Já v tuhle chvíli nejsem schopná vám k tomu dát informace.

Pokud ale neexistují žádná vědecká studie a evidence based data, která by rozbila argument SÚKL, že boostovací dávky jsou pro děti možná riziko, tak kdo z úředníků doporučil ministrovi, že je dobré boostovací vakcíny mimořádným dětem povolit?

V tom případě vám doporučuji, abyste se obrátila na sekci hygieny.

Kdo to tam rozhodoval?

Jsou tu dvě stanoviska. České vakcinologické společnosti, pak stanovisko SÚKL.

Česká vakcinologická společnost není ministerský orgán.

Je to odborný orgán

SÚKL je odborný orgán ministerstva, garantuje bezpečnost léčiv, vakcín. Je ze zákona odpovědný. ČVS za svá doporučení odpovědnost nenese.

Nese ji ministerstvo, ano.

Kdo to tedy za ministerstvo rozhodl?

Rozhodl ministr.

Na základě doporučení kterých úředníků?

Ve spise je doporučení České vakcinologické společnosti. Na jakou odbornou autoritu se má ministerstvo obracet, pokud se chce obrátit na někoho s touto odbornou tématikou?

Od posuzování bezpečnosti léčiv má ministerstvo SÚKL, ne?

Nevím, co vám na to mám říct.

Tak pan ministr je ten, kdo na to dává palec.

Daniela Kobilková

Takže ignorovat SÚKL a to mimořádné opatření vydat, to rozhodl sám pan ministr?

Tak pan ministr je ten, kdo na to dává palec.

Kdo z úředníků mu napsal, že na to může dát palec, kdo mu to doporučil?

Já když koukám do spisu, tady žádné doporučující stanovisko není. Nevím, co vám na to mám říct.

Není? Takže o tom skutečně (bez studií a dat) rozhodl ministr Válek sám?

Pan ministr to mimořádné opatření podepsal. Má vlastní hlavu.

Ministerští úředníci se k tomu vydání mimořádného opatření, které vakcíny děti povoluje, stavěli jak? Doporučili mu to schválit, nebo nedoporučili?

Ne, není tam žádné stanovisko doporučující, žádného úředníka ministerstva, není to součástí spisové dokumentace. Pan ministr se může domnívat, třeba v souvislosti s vývojem situace, že posilující dávka i pro děti 12+ může být prospěšná a může bránit horšímu průběhu onemocnění.

Domnívat se může, ale ze zákona to musí dát k posouzení SÚKL, svým úředníkům, zda je to nutné, bezpečné. A SÚKL řekl NE.

Pokud existuje nějaké podezření, že třeba překračuje pan ministr svoje kompetence, pak jediná cesta je asi soudní řízení.

Právo podívat se na rozhodnutí ministerských úředníků jako novináři nemáme?

Obraťte se na sekci hlavní hygieničky nebo na tiskový odbor..

Neposkytnout informace, je vaše rozhodnutí.

Všechno má svoje meze. Ani ten zákon bezbřehým způsobem neukládá povinnost poskytnout veškeré informace, o které si žadatel požádá. Víc vám k tomu neřeknu.