Imunoložka: Riziko poškození zdraví po použití mRNA vakcín se bagatelizuje. Vakcinační doporučení vydává jen jedna osoba

Je stále jasnější, že tuto společnost v minulých letech nezničila nová infekce. Tu bychom bývali zvládli. K rozkladu společnosti přispěli lidé, kteří ji nejprve vyděsili, a pak ji „zachraňovali“ pomocí tzv. vakcinace. Největší vakcinační kampaň všech dob však nevedla k zastavení epidemie. Experti prosazují očkování novými mRNA vakcínami, ale nedostatečně ověřují jeho účinnost a zcela podceňují signály nebezpečí.

Je stále zřejmější, že vakcinace jako pravidelný zdroj zisku se velkým farmaceutickým firmám i všem zprostředkovatelům zalíbila natolik, že pro ně celá akce nekončí, a naopak vymýšlejí, jak tento zdroj příjmů udržet v chodu.

Pro naprostou většinu z nás však covid skončil. Málokterý nemocný s respiračním infektem zamíří na testy. Nikomu se nechce zůstávat v karanténě. Téměř každý má imunitu vyvolanou infekcí nebo očkováním. A bohužel se musíme smířit s tím, že staří lidé prostě jsou náchylní k respiračním onemocněním a řada z nich umírá právě z důvodu infekce. A je jedno zda omikronové, chřipkové či jiné. Naším úkolem je zaměřit se na jejich léčbu. To je ta správná cesta.

Přesto pan ministr Vlastimil Válek 21. a 22. 11. 2022 pořádá v Praze v hotelu Diplomat pro experty z Evropské unie konferenci s názvem „Budování důvěry veřejnosti jako cesta k přijetí vakcíny“. Experti z různých oborů mediálních i medicínských se domlouvají na tom, jak obyvatelstvo, resp. lékaře, k vakcinaci motivovat. Budiž, mají to s lidmi, kteří očkování na covid odmítli, těžké. Ale z materiálů připravených k této akci je zřejmé, že se Evropská unie opět chystá oživit elektronické covid pasy, aby nám tzv. usnadnila cestování. A to je prostě nepřijatelné…

Experti také chtějí centralizovat na evropské úrovni sběr dat o všech našich očkováních. Cílem, kterým se netají, je zvýšit proočkovanost evropské populace. Tedy pod rouškou „ochrany zdraví“ roztočit lukrativní vakcinační byznys ještě víc.

Jenže experti zapomněli na to, že nejdůležitější pro to, aby jim lidé věřili, bylo lidem o očkování nelhat. Ztratili naši důvěru. Za alarmující považuji to, že mnoho lidí váhá už i nad základními očkováními dětí, která považovali dřív za správná. A to je medicínský průšvih. A musíme se velmi snažit, abychom nenadělali urputným prosazováním nepovinných očkování víc škody než užitku.

Nepotřebujeme konferenci, kterou Válek svolává. Řešení je jednoduché – přestaňte nám lhát a začněte diskutovat. Už máme dost toho, že se ignoruje význam imunity získané proděláním nemoci. Vadí nám, že se bagatelizuje riziko poškození zdraví po použití mRNA vakcín. Je nepochopitelné, že stále nejsou k dispozici česká data, ze kterých bychom byli schopni zjistit, jaký mělo prodělání covidu a očkování proti němu skutečný vliv na zdraví populace. Datům kraluje biolog, nikoliv statistik prof. Dušek a odmítá je vydat.

Rozhoduje prof. Chlíbek

Věřili jsme dlouhá léta tomu, že vakcinační doporučení připravuje skupina expertů, lékařů z mnoha oborů, aby bylo zajištěno, že vakcíny nás nejen ochrání před konkrétní nemocí, ale také to, že nezpůsobují nemoci jiné. Není tomu tak a je třeba se z tohoto snu probudit. Vakcinační doporučení vydává de facto jedna osoba, prof. Chlíbek, možná mu pomáhá malá skupina odborníků v jeho blízkosti. Je pravděpodobně sepsané na základě evropských či amerických not, ale je tam patrná kreativita českých autorů.

Minimálně poslední doporučení vakcinologické společnosti z 8. 11. 2022 vzniklo bez schválení členy vakcinologické společnosti, bez konzultace s experty z Národního institutu pro zvládnutí pandemie. Minimálně toto doporučení neměli možnost připomínkovat ani členové jiných odborných lékařských společností. Alespoň členové výborů imunologické a mikrobiologické společnosti o něm nevěděli.

Na půdě EMA došlo ke schválení vakcíny Comirnaty pro děti ve věku 6 měsíců až 5 let, proti jejímuž přijetí jsme velmi dlouho bojovali u českých i evropských institucí, jelikož výsledky klinické studie jsou zcela nepřesvědčivé, vakcína není kvalitní a bezpečnost nebyla dostatečně ověřena v klinických zkouškách. Zda SÚKL schválí vakcínu pro ČR už zřejmě není podstatné. Prof. Chlíbek o bezpečnosti vakcíny a její efektivitě nepochybuje, už je zahrnutá v novém dokumentu vakcinologů. Pokud je tedy tato vakcína platná i v ČR (víme o ní jen to, že má registrované štítky), tak je to důkaz, že si čeští odborníci zcela nechali vzít možnost rozhodovat o tom, jaké vakcíny budou v ČR povolené a jaké ne.

Apeluji na pediatry

Chtěla bych apelovat na pediatry a praktické lékaře, ať si pečlivě nové doporučení vakcinologické společnosti ze dne 8. 11. 2022 přečtou a všimnou si některých důležitých detailů. Doporučení není nikým podepsáno, nikdo za jeho správnost neručí a neobsahuje žádné odkazy na klinické studie, které jsou v něm citovány. Ono by se totiž ukázalo, kdyby si ty studie někdo přečetl, že to, co je v doporučení napsáno, není tak úplně to samé, co říkají studie.

Chtěla bych apelovat na lékaře, ať se zamyslí nad tím, zda opravdu máme daty ověřenou efektivitu očkování – opravdu jsou vaši očkovaní pacienti zdravější a odolnější než ti neočkovaní?

Chtěla bych apelovat na vás na všechny. Používejte rozum. Copak je normální nechat se očkovat ihned po nemoci? V doporučení se píše, že je možné očkovat „po vymizení příznaků akutní infekce a ukončení izolace“. Opravdu jste přesvědčeni o tom, že je moudré v současnosti očkovat zdravé děti, mladé lidi a těhotné ženy? Proč některé státy tedy očkování dětí zakázaly zcela nebo je dělají jen u dětí rizikových?