Dramatický pokles porodnosti nejenom v ČR nastává devět měsíců po začátku očkování věkové kohorty rodičů. Má to souvislost?

Představte si novodobého Heroda, kterému tři králové z východu přijdou zvěstovat, že se v Praze v roce 2022 narodí mimořádně nebezpečný dezinformátor a proruský troll.

Herodes, inspirován svým krvežíznivým starozákonním předchůdcem, nechá v tom roce povraždit všechny pražské novorozence. Jak by po této moderní infanticidě vypadala česká data o počtu narozených dětí v roce 2022? Přesně tak, jak ve skutečnosti vypadají – totiž takto (graf č. 1):

Chybí desetina dětí

Data za rok 2022 zatím máme pouze do září. Ovšem již dnes je patrný dramatický propad v počtu narozených dětí.

Od ledna do září 2022 se u nás narodilo celkem asi 77 tisíc dětí. Průměr předchozích čtyř let za tyto měsíce je ovšem 86 tisíc.

Za prvních devět měsíců roku 2022 tedy „chybí“ asi 9 tisíc dětí. To odpovídá asi 12 tisícům chybějících dětí ročně, což je přibližně desetina všech dětí, které se u nás za rok narodí. A protože v Praze žije asi desetina české populace, odpovídá počet chybějících dětí přibližně všem dětem, které se normálně narodí za rok v Praze.

Kdo je novodobý Herodes?

Nejprve je třeba připomenout, že velmi dramatický pokles počtu narozených dětí lze pozorovat i v mnoha jiných zemích. V tomto nesmírně zajímavém příspěvku si můžete prohlédnout pokles porodnosti ve Švédsku, Dánsku, Norsku, Finsku, Německu, Švýcarsku, Anglii, Rakousku či Singapuru. 

Dále je třeba se zamyslet nad tím, kdy u nás k poklesu došlo. Ještě v prosinci 2021 jsou čísla normální. Ale již v lednu 2022 je patrný téměř desetiprocentní pokles. Děti narozené začátkem ledna musely být počaty někdy koncem dubna 2021. Příčiny poklesu je tedy třeba hledat v něčem, co nastalo na jaře roku 2021. 

Je dobré si připomenout, že právě v květnu 2021 začínal být dostatek vakcín a vláda postupně rušila věkové limity, od kterých byl na vakcínu nárok. Věková kohorta nastávajících rodičů byla tedy naočkována právě v této době. Data z ostatních zemí ukazují přesně stejnou časovou souvislost – pokles porodnosti nastává asi devět měsíců po začátku očkování věkové kohorty rodičů. Z blogu s nepřeložitelným názvem Bad Cattitude si s dovolením půjčujeme následující obrázek.

Autor zde modře vykreslil meziroční změnu počtu narozených dětí ve Švédsku (levá osa) a oranžově k němu přikreslil podíl neočkované populace (pravá osa) – posunutý o 9 měsíců v čase dopředu. Výsledek je hrozivě výmluvný. Ještě horší je, že v mnoha jiných zemích vypadají tyto grafy téměř stejně.

Třeba to není vakcínou

Už slyšíme covidisty, jak ze všech stran křičí, že korelace není kauzalita. Třeba lidé děti nechtěli, báli se covidu či něčeho jiného, na východě začala válka, rozjížděla se inflace a ekonomická krize a tak dále. To je sice všechno možné, ale vzpomeňme si, jaká nálada byla na jaře 2021.

Skončila velká vlna covidu, přišly vakcíny a s nimi naděje, že už bude líp. Demografka Jana Paloncyová se věnovala životu rodin v době covidu a své poznatky z dotazníkových šetření shrnula v článku „Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19“. Autorka zjistila, že lidé v té době nijak zásadně nezměnili své plány ohledně počtu dětí a velikosti rodin. Demografům je známo, že k takto velkým propadům v porodnosti nedochází ani za válek či ekonomických krizí. Je navíc mimořádně znepokojivé, že ani po roce nevidíme žádné známky návratu k normálu ani u nás ani v zahraničí.

Máme problém

Skokový desetiprocentní pokles počtu narozených dětí představuje problém, který ohrožuje budoucnost naší společnosti a je naší povinností se mu začít věnovat. Je bezpodmínečně nutné, aby se o této katastrofě začalo mluvit ve sdělovacích prostředcích a začaly se mu věnovat týmy lékařů, biologů, demografů a statistiků. Týmy, které budou hledat pravdu bez ohledu na množství politického kapitálu, které tím různé strany různých sporů mohou získat či ztratit. 

Biblický Herodes prý zemřel v Jerichu hroznou a bolestivou smrtí na chorobu, jejíž povaha zůstala po dva tisíce let záhadou. Dopustíme, aby příčina mizejících dětí také zůstala záhadou?