Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

 • Narodil se 22. března 1965 v Hradci Králové.
 • V roce 1989 absolvoval Všeobecnou lékařskou fakultu Jana Evangelisty Purkyně a Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru všeobecné lékařství.
 • Po studiích pracoval jako náčelník zdravotnické služby na Posádkové ošetřovně ve Staré Boleslavi.
 • Specializoval se v oboru preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie.
 • Absolvoval studium preventivního lékařství a zdravotnického managementu na Královské lékařské koleji v Londýně a na Univerzitě Utrecht v Holandsku.
 • Složil atestaci z všeobecného lékařství a atestaci z hygieny a epidemiologie.
 • V roce 2000 obhájil disertační práci v oboru epidemiologie a získal titul Ph.D.
 • V roce 2006 byl habilitován v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie.
 • Na akademické půdě zastával různé pozice, včetně vedoucího skupiny, předsedy akademického senátu a proděkana pro vnější vztahy a rozvoj.
 • Dne 15. října 2009 byl jmenován děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
 • Je autorem mnoha publikací v oblasti očkování, infekční epidemiologie a preventivní medicíny, a to jak v domácích, tak i v zahraničních časopisech.
 • Členem několika odborných společností a zahraničních poradních sborů.
 • Zakládajícím členem výboru a vědeckým sekretářem České vakcinologické společnosti ČLS JEP.
 • Externím oponentem Ministerstva zdravotnictví ČR a spolupracovníkem náměstka ministra - hlavního hygienika ČR.
 • Členem vědecké rady Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
 • Hlavním zkoušejícím v mezinárodních klinických studiích očkovacích látek.
 • Účastnil se zahraničních vojenských misí jako voják z povolání.

Partneři

Kafe Votom