Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.

  • Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS je epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Působí také jako vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na této fakultě.
  • Vystudoval Jesseniovu lékařskou fakultu Univerzity Komenského a Gymnázium J.G. Tajovského v Banské Bystrici. Doc. Maďar má titul MBA, habilitoval se v oblasti veřejného zdravotnictví a získal titul Ph.D. na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.
  • Jeho odborné zaměření zahrnuje epidemiologii, infection-control a public health.
  • V průběhu své kariéry pracoval na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině, na Fakultě zdravotnických studií OU v Ostravě a od roku 2017 na Lékařské fakultě OU v Ostravě. Kromě toho působí v Centru očkování a cestovní medicíny Avenier.
  • Je členem několika profesních organizací, včetně Fellow of the Faculty of Travel Medicine at the Royal College of Physicians and Surgeons (FFTM RCPS (Glasg.)), a zastává funkce v různých redakčních radách a poradních orgánech. Má bohaté zahraniční zkušenosti a je respektovaným odborníkem ve svém oboru. Doc. Maďar se podílí na řadě vědeckých projektů a je autorem mnoha odborných publikací. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na různé aspekty epidemiologie a veřejného zdraví, včetně cestovní medicíny a prevence infekčních onemocnění.
  • V minulosti se radil s Pavlou Svrčinovou, která se ho ptala na názor ohledně možnosti přijetí pozice hlavní hygieničky, a on ji v této volbě podpořil.

Partneři

Kafe Votom