MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

  • MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. je hlavní hygieničkou České republiky s postavením vrchní ředitelky pro ochranu a podporu veřejného zdraví.
  • Studovala na Lékařské fakultě hygienické Univerzity Karlovy v Praze a pokračovala v Institutu postgraduálního vzdělávání v oblastech epidemiologie a hygieny, hygieny potravin a předmětů běžného užívání. Doktorát získala na Ostravské univerzitě.
  • Po dokončení studia začala pracovat jako lékařka hygienické služby na Městské hygienické stanici v Ostravě. Později působila jako vedoucí oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání a vedoucí odboru státního zdravotního dozoru na Krajské hygienické stanici v Ostravě, a také na Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
  • MUDr. Pavla Svrčinová byla dlouholetou členkou Poradního sboru hlavního hygienika ČR pro hygienu výživy a v letech 2003 až 2009 byla předsedkyní tohoto poradního orgánu.
  • V letech 2009 až 2015 pracovala jako auditorka bezpečnosti potravin v Potravním a veterinárním úřadu na Generálním ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise v Bruselu, kde vedla auditní týmy pro kontrolu národních systémů úředních kontrol bezpečnosti potravin.
  • Po návratu z Bruselu se stala externí vyučující na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
  • Od roku 2016 do ledna 2020 byla ředitelkou sekce ochrany a podpory veřejného zdraví na Hygienické stanici hlavního města Prahy.
  • Do funkce hlavní hygieničky ČR byla jmenována v březnu 2021, přičemž předtím zastávala pozici ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Partneři

Kafe Votom